TWS Grund och Mark AB

Vi är en fullservice entrepenör för markberedande arbeten.

TWS Grund & Mark är lokaliserade i södra Stockholm och har främst Mälardalen som arbetsområde. Vi vänder oss främst till kunder i behov av schakt, mark- och grundarbeten.
Företaget är anslutet till Maskinentrepenörerna/Seko.

I vår kundbas finns byggentreprenörer, kommuner, operatörer för el, tele, bredband,
väg, fjärrvärme samt privata fastighetsägare. Oavsett om ni vill ha totalentreprenör eller underentreprenör inom vårt verksamhetsområde så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss!